marina

/marina

About marina

This author has not yet filled in any details.
So far marina has created 11 blog entries.

Šta donose izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

2019-10-28T08:03:57+00:0010-28-2019|Finansije|

Ministarstvo finansija je na svojoj internet strani u okviru dela „Nacrti i predlozi“ objavilo nacrte zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Izmene ova dva zakona predstavljene su kao podsticajne mere za privredu, pa bi izmena [...]

Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica

2019-08-26T07:39:09+00:008-26-2019|Finansije|

Ministar finansija je 9. jula 2019. godine doneo Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica („Pravilnik“), koji stupa na snagu 20. jula 2019. godine, a primenjuje se za obračun poreza na dobit pravnih lica od 2019. godine. Pravilnikom se uređuje primena člana 25b Zakona o [...]

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

2019-07-01T08:25:27+00:007-01-2019|Novosti|

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 25. maja 2018. godine Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018 – dalje: Zakon), na predlog Ministarstva privrede Vladi, kojim se predviđa uspostavljanje, sadržina, osnova evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom. [...]

USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI PO ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

2019-05-22T12:39:15+00:005-22-2019|Finansije|

Za period od 1.2.2019. do 31.1.2020. godine   Vlada Republike Srbije je u "Sl. glasnik RS", br. 4/2019 od 25. januara 2019. godine objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), [...]

PLAN PORESKE KONTROLE ZA 2019. GODINU

2019-04-24T14:56:04+00:004-24-2019|Finansije|

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RSˮ, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično [...]

RADNA DOZVOLA ZA STRANCE U SRBIJI – ŠTA DONOSI NOVI ZAKON?

2019-03-21T14:10:57+00:003-21-2019|Zanimljivosti|

Nacionalna služba za zapošljavanje svojim podacima potvrđuje da se broj stranaca u Srbiji iz godine u godinu povećava, a samim tim i njihova potreba za zaposlenjem dok borave ovde. Stranci su kod nas najčešće angažovani u multinacionalnim kompanijama, inostranim bankama, predstavništvima i kao rukovodeći kadar. Ne samo broj zaposlenih stranaca, povećava se i [...]

KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE ZA MALE PREDUZETNIKE

2019-03-04T22:18:28+00:003-04-2019|Finansije|

Ako razvijate svoj posao ili se hvatate u koštac sa otvaranjem sopstvene firme, svakako je pametno odmah isplanirati i ko će se brinuti o knjigovodstvu. S jedne strane, veoma je lako zaneti se „glamuroznim“ delom posla i raditi na dizajnu sajta i savršenog imena za firmu, ali bez solidnog poznavanja važećih zakona, propisa, [...]

NAJČEŠĆE GREŠKE PRI RAZVIJANJU SOPSTVENOG PREDUZEĆA

2019-01-15T14:43:36+00:001-12-2019|Zanimljivosti|

Stara floskula o učenju na sopstvenim greškama, iako deluje zastarelo, svakako ima svoju težinu kada govorimo o započinjanju sopstvenog biznisa i to iz nekoliko pokušaja. Ne treba da se skoncentrišemo na neuspehe, već na iskustvo koje dobijamo i zaključke koje donosimo iz pogrešnih koraka. Evo nekoliko čestih situacija o kojima iskusni preduzetnici govore [...]

Ako je ENTREPRENEUR preduzetnik, ko je INTRAPRENEUR?

2019-01-15T14:40:43+00:001-05-2019|Finansije|

Iako ovo zvuči kao novi termin, u stvari postoji još od osamdesetih godina prošlog veka (1980. – za one kojima je 1990. bila “pre nekoliko godina”). Hajde da ga nazovemo intra-preduzetnikom, u nedostatku boljeg prevoda. Ko je u stvari ova nova osoba? Šta ako vam kažem da je osoba  verovatno postoji među zaposlenima [...]