Ministarstvo finansija je na svojoj internet strani u okviru dela „Nacrti i predlozi“ objavilo nacrte zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Izmene ova dva zakona predstavljene su kao podsticajne mere za privredu, pa bi izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana dovela do smanjenja poreske osnovice, a time i smanjenje iznosa poreza na zaradu. U okviru planiranih izmena planirano je povećanje neoporezivog iznosa zarade na 16.300 dinara mesečno. Pored toga, izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje planirano je smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 26% na 25,5%.

Jedan od ciljeva izmena je i podsticaj naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu da se vrate u zemlju, kojima se, ukoliko se vrate i zaposle u Srbiji, umanjuje osnovica za obračun poreza i doprinosa u visini od 70%, u trajanju od narednih pet godina.

Takođe, planira se uvođenje testa samostalnosti preduzetnika, i to posebno za paušalce.

Test će sadržati devet pitanja, a ključna su ona koja se odnose na angažovanje drugih lica za rad i prava klijenta. Odgovorima na pitanja mora biti definisano sledeće:

  • Radno vreme, odmor i odsustva paušalaca
  • Korišćenje prostorija za rad klijenta i obezbeđivanje materijala za rad
  • Da li klijent određuje način rada paušalcu
  • Da li je angažovanje za rad paušalca obavljeno putem javnog oglasa za posao
  • Da li paušalac radi sam ili angažuje tim ljudi
  • Da li 70% prihoda dolazi od jednog klijenta
  • Da li poslovni rizik preuzima kompanija ili paušalac
  • Zabrana rada sa drugima
  • Broj radnih dana u toku jedne godine (130 ili više)

Ako paušalac ispunjava pet kriterijuma od ukupno devet, biće mu naplaćen standardni porezi i doprinosi, a ne paušalni porez.

Izmene Zakona bi trebalo da stupe na snagu 1. Januara 2020. godine, a najave su pokrenule brojna pitanja među preduzetnicima.

Nacrti izmena sa obrazloženjima mogu se pročitati na sajtu Ministarstva finansija :