Upotreba bar kodova i deklaracija nije novina, ali od februara 2020. kreće pojačana kontrola, sa većim kaznama i sankcijama za prekršaje.

Novi Zakon o trgovini, koji je stupio na snagu tokom 2019, navodi da roba mora obavezno da bude označena mašinski čitljivom oznakom – bar kodom ili QR kodom. Dato je vreme za pripremu do 31. januara 2020. – što znači da od 1. februara svaki proizvod mora da ima mašinski čitljivu oznaku. Ovde je potrebno dodati i napomenu, kako ne bi došlo do zabune: QR kodovi su obavezni za nove proizvode koji se proizvode ili uvoze od 01.02.2020. godine. To znači da proizvodi koji su već izašli iz proizvodnje i nalaze se u rafovima ne moraju da se povlače. Stare zalihe mogu biti iskorišćene, a samo novi proizvodi moraju imati QR kod.

Sva pravna lica, odnosno preduzetnici koji prodaju robu ili proizvode (uključujući i sopstvene proizvode) potrošačima, nisu izuzeti od obaveza koje su propisane članom 34. Zakona o trgovini. Za nedostatak deklaracije trgovci neće moći da se pravdaju nemarnošću proizvođača. Proizvođač je dužan da svoju robu označi deklaracijom u skladu sa zakonom, ali sankcije za nepropisno deklarisanje i izostanak mašinski čitljivog koda će snositi i prodavac.

Što se tiče samih deklaracija, njihova obavezna upotreba nije nova. I pre mašinskih kodova deklaracije su bile sastavni deo svakog artikla. Sva roba u trgovini na malo morala bi da ima deklaraciju koja sadrži sledeće podatke:

  • naziv i vrstu robe,
  • tip i model u skladu sa prirodom robe,
  • količina izražena u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe,
  • poslovno ime proizvođača, a za robu iz uvoza poslovno ime uvoznika i zemlju proizvodnje.

Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Šta se menja sada? Faktički ništa. Novo je samo to što se sada postojećoj deklaraciji dodaje bar kod ili QR kod.

Šta je bar kod, a šta QR kod?

·         2D ili matrični kod

·         Može se čitati i horizontalno i vertikalno

·         Može da sadrži do 4,000 karaktera informacija

·         Može se očitati iz bilo kog ugla

·         1D ili linijski kod

·         Čita se samo horizontalno

·         Samo sadrži 12 cifara UPC koda

 

Bar kod je način označavanja proizvoda nizom crnih linija koje je lako prepoznati i pročitati specizijalizovanim uređajima a nemenjen je uglavnom proizvođačima i uvoznicima robe. Brojevi predstavljeni u obliku bar koda omogućavaju automatsko obuhvatanje podataka na svakom mestu ulaza ili izlaza jedinice. Bar kodovi se najčešće štampaju zajedno sa drugim informacijama datim na pakovanju ili se štampaju naknadno i kao etikete lepe na proizvodima . Najčešća primena im je u maloprodajama gde elektronski čitači očitavaju broj koji bar kod sadrži i preko tog broja kasa brzo pronalazi dati artikal u svoj bazi.

QR kod funkcioniše na principu matrice crnih kvadratića koje formiraju sliku sličnu crno belom mozaiku. Osim brojeva, koje najčešće sadrže bar kodovi, QR kod sadrži mogo više informacija (npr. podatke o artiklu, sastav, naziv proizvođača, prodavca, telefonske kontakte, veb adrese i sl.). QR kod vas može uputiti na telefonske kontakte, lokaciju na Google mapi ili na veb sajt proizvođača. Sa tehničke strane QR kodovi imaju mnogo brži odziv kod očitavanja, toleranciju na greške i tehnički su superiorniji u odnosu na bar kodove.

Šta koristiti?

Tekst Zakona navodi da je potrebno prisustvo mašinski čitljivog koda, ali ne precizira kog i u kojim slučajevima. S obzirom na razlike među ova dva koga, treba sve uzeti u obzir i izabrati odgovarajući.

Bar kodove izdaju ovlašćene agencije (kod nas GS1 Srbija) i ovi kodovi su registrovani u nacionalnom registru. Bar kod je jedinstven, pripada samo vama (nešto poput PIB-a proizvoda), pa vaša roba može biti prepoznata kako u zemlji tako i bilo gde u inostranstvu, naročito uz upotrebu odgovarajućih internet servisa ili mobilnih aplikacija. Bar kod broj treba da obezbede proizvođači ili uvoznici robe kako bi roba imala jedinstveni trgovački broj gde god da se pojavi u maloprodaji, umesto da ostave prodavcima da za isti artikal prave sopstvene brojeve i tako dovedu do situacije da se isti artikal javlja na tržište sa različitim bar kodovima.

Dakle, ako ste proizvođač ili uvoznik, poželjno bi bilo se odlučite za bar kodove. Ukoliko i ne odštampate bar kod nalepnicu biće dovoljno da registrovani bar kod broj pošaljete prodavcu koji isti može sam odštampati. Bar kod brojevi se ne mogu izmišljati proizvoljno već moraju biti izdati od strane ovlašćene agencije, što znači da se mora poštovati određena procedura u nomenklaturi i jedinstvenosti – a to košta. Bar kodove možete poručiti u paketima (1, 10, 100, 1000, 10.000…) a u zavisnosti od količine morate platiti odgovarajuću cenu.

QR kod ima tehnički veće mogućnosti od bar kodova ali je on više informativnog karaktera i usmeren ka potrošaču. To znači da će kupac moći uz pomoć mobilnog telefona da očitava QR kodove i tako dobija potrebne informacije. Ono što može da bude problem jeste izostanak “jedinstvenosti” na tržištu i problem sa očitavanjem na uzlazu/izlazu robe. Za razliku od bar kodova, koji uglavnom sadrže numerički jedinstveni broj, QR kodovi su besplatni i mogu se samostalno generisati. Njihov sadržaj je obično tekstualna informacija ali bez obzira na mogućnosti u ovim kodovima ne bi trebalo pisati sve i svašta već samo podatke koji imaju potrebnu i korisnu funkciju, a koje inače pronalazite na deklaracijama uz dodatna obaveštenja kupcima (tipa načina upotrebe, objašnjenja, kontakte i sl). QR kod nije naizgled od velike koristi u prometu jer marketi i trgovine neće moći da registruju promet robe niti na ulazu niti na izlazu pošto ta uloga pripada bar kodu pa odsustvo standardnog bar koda može dovesti do situacije da vaša roba ima problema u plasmanu.

Na kraju, evo i praktičnog primera: upotrebite svoj mobilni telefon, skenirajte QR kod ispod i vidite gde će vas odvesti…