Zarada preduzetnika preko platnog spiska

Preduzetnik može da prima platu, odnosno da ima sopstvenu zaradu koju može da podiže sa računa i da prikaže kroz poslovne knjige.

 

Preduzetnik koji shodno članu 33a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon) porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti može da se opredeli za isplatu lične zarade.

Novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u svojim poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za obaveze iz zarade može da predstavlja njegovu ličnu zaradu. Obaveze iz zarade su pripadajući porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koje izmiruje.

Međutim, ako se preduzetnik opredeli za isplatu lične zarade, dužan je da obavesti nadležni poreski organ kod koga je registrovan kao poreski obveznik (nadležnu filijalu Poreske uporave) i u pisanom obliku dostavi obaveštenje o tome da hoće da vrši isplatu lične zarade. To se obaveštenje dostavlja najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine (recimo do 15.12.2014. godine za period od 1.1.2015. godine) i tokom poreskog perioda ne može da menja ovakvo opredeljenje za isplatu lične zarade.

Takođe, kada želi da prestane sa isplatom lične zarade, obaveštava nadležni poreski organ (takođe u pisanom obliku – pismeni akt koji treba da bude potpisan od strane preduzetnika i overen pečatom u oba slučaja), do 15. decembra tekuće godine.

Preduzetnicima se u rashode u poreskom bilansu priznaje isplaćena lična zarada preduzetnika, a shodno članu 37a Zakona o porezu na dohodak građana.

Podeli ovaj post

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *