RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Euroračunovodstvo u svojoj ponudi ima široku lepezu usluga. Uvek smo nastojali da svojim klijentima pružimo nešto više. Stoga idemo u korak sa vremenom i usavršavamo se. Kako bismo olakšali Vaše poslovanje možemo da vam ponudimo IT podršku u rekordnom roku. Uvek možete da se oslonite na nas ukoliko imate nekih nejasnoća. Tu smo da Vas posavetujemo. Trudimo se da Vam uvek damo brz i efektivan savet.

Euroračunovodstvo Vam pruža širok spektar računovodstvenih usluga:

 • osnivanje firme

 • izrada biznis plana

 • poresko-konsalting i pravno savetovanje

 • kurirske usluge

 • vođenje poreskih evidencija

 • knjiženje glavne knjige

 • vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija

 • analitička evidencija konta

 • obračun poreza na dodatu vrednost i izrada obrazaca

 • obračun zarada i izrada obrazaca za zarade

 • obračun ugovora o delu i autorskih honorara

 • obračun zakupa i izrada obrazaca

 • izrada platnih naloga za e-banking

 • izrada ugovora o pozajmici

 • izrada završnog racuna

 • priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica

 • izrada M-4 obrazaca

 • izrada PPP obrazaca

 • informisanje o zakonskim obavezama i olakšicama u vezi sa raznim segmentima Vašeg poslovanja

 • izrada ugovora o radu za zapošljavanje na određeno, neodređeno vreme, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično, aneksa ugovora o radu, rešenja i potvrda za zaposlene

 • prijave i odjave radnika i osnivača u Fondu PIO i/ili Zdravstvenom fondu

 • forenzičko računovodstvo

Eksterno računovodstvo

Možemo da Vam budemo i eksterno računovodstvo  koje menja čitav tim računovođa i time Vam smanjimo troškove a povećamo kvalitet Vašeg finansijskog poslovanja, takođe možemo da budemo samo savetodavno telo gde bi Vaše zaposlene edukovali i još više usavršili.